Del lat. seminalis. adj.

Relativo al semen, o a la semilla.