Dícese del absceso con dos cavidades o cámaras distintas.