En botánica, flor desprovista de perianto; aperiántico, aclamídeo.