Abreviatura de arteriovenoso o auriculoventricular.