abr. Med.

Abreviatura de arteriovenoso o auriculoventricular.