Como azigótico (no produce zigoto). Dícese del organismo nacido de partenogénesis haploide (Whiting and Benkert, 1934).