Dícese del potro o caballo no domado. Bravo, feroz, indómito.