Del lat. balsamifer, adj. Bot.

Dícese de la planta que produce bálsamo.