De barotaxis, m Bot.

En botánica, relativo a la barotaxis.