En botánica, tropismo provocado por diferencias de presión.