Como basicarpo, f. Bot.

En botánica, fenómeno relativo a las plantas basicarpas (basicarpo). Compara basifloria.