De berrendo, v.tr. Bot.

Dícese del trigo, empezar a tomar color berrendo, de cascabillo con manchas de un azul obscuro.