Libro, tratado o composición literaria que consta de dos partes.