De bimestre, adj.

Que sucede o se repite cada bimestre o que dura un bimestre.