Del lat. bipaleaceus, adj, Bo

En botánica, de dos páleas o glumas.