Del lat. bisectus, adj. Bot.

En botánica, dividido en dos profundos segmentos.