De borrego, f. Zool.

Rebaño o número crecido de borregos o corderos.