En botánica, de pedúnculo, pedicelo o pedículo corto.