Que une o funde o se une o se funde. En botánica, sinónimo de concrescente, como connato o coadunado.