Del lat. coalescens, de coalescere. adj. Bot.

Que une o funde o se une o se funde. En botánica, sinónimo de concrescente, como connato o coadunado.