Diminutivo de copa, que Barnades empleó para designar la umbélula.