Dim. de copa, f. Bot.

Diminutivo de copa, que Barnades empleó para designar la umbélula.