Se aplica al ave que está a punto para empollar: clueca o llueca.