Del lat. cupularis, adj. Biol.

Relativo a la cúpula o propio de ella.