f. Bot.

Falta de armonía. En botánica, fenómenos relativos a injertos que no prenden o prenden con dificultad.