Convertir o convertirse en diploide: ver diploidización.