De diploperístoma, adj. Bot.

Perteneciente o relativo al diploperístoma: diploperistomático.