Sembrar o desparramar; esparcir. En medicina, esparcir o distribuir sobre un área grande o extensión.