Del lat. fuscescens, entis, de fuscescere, adj. Biol.

Ligeramente pardo (Hno. León, Vocab.).