Persona que se dedica a cultivar un huerto; persona dedicada a la horticultura.