Dar carácter intelectual o racional a facultades síquicas o valores morales; reducir algo a forma o contenido intelectual o racional. Estudiar o analizar una cosa con el intelecto; tratar o analizar intelectualmente.