Que tiene luminescencia (o luminiscencia). En botánica, que da luz sin estar incandescente, como si empezara a dar luz: algas luminescentes.