De macho, adj. Bot.

Dícese del vegetal que no da fruto.