Dividido en segmentos o relativo a estos segmentos o partes: ver variabilidad merística.