Del ingl. mesosperm, m. Bot.

La capa intermedia que recubre la semilla; membrana de una semilla: mesosperma.