La capa intermedia que recubre la semilla; membrana de una semilla: mesosperma.