Del lat. micromycetes, m. pl. Bot.

Hongos o eumicetes de muy pequeño tamaño, con aparatos esporíferos microscópicos o casi microscópicos, saprofíticos o parásitos, como las royas.