En botánica, tipo de parénquima paratraqueal que se prolonga lateralmente en dos alas.