Abreviatura de Zaklad Botaniki Ogólnej Uniw. Pozn., ul. Slowachiego 4/6. -Poznan (Polonia).