Familia de tiobacterios de células rosadas, rojizas o violáceas por contener bacteriopurpurina (Syllabus).