Se aplica a la sensación o impresión provocada directamente por un determinado estímulo.