De tetráspora y -fero, adj. Bot.

Que trae tetráspora: tetrasporóforo.