Abreviatura de Växtbiologiska Institutionen Uppsala Universitet. – Uppsala (Suecia).