Clase de virus que se emplea para transferir ADN extraño entre bacterias o a células eucariotas.