Nombre del vatio en la nomenclatura internacional.