m. Metrol.

Nombre del vatio en la nomenclatura internacional.