Abreviatura de Herbarium, University of Washington, Washigton State Museu. – Seattle (Wash. – EEUU).