Falta o equivocación cometida por descuido, inadvertencia o ignorancia.