Grupo de artrópodos mandibulados y antenados, de respiración traqueal. Comprenden las clases sínfilos, paurópodos, diplópodos y quilópodos.